Ahşap Peyzaj Coğrafi ve sosyokültürel yapıya uygun kent parklarını, kamusal alanları, ticari binaların açık alanlarını ve konutların bahçe düzenlemelerini tasarlıyor ve yapıyoruz.  Kentleşmiş ve yarı kentleşmiş şehirlerde endüstriyel ya da ticari olarak kullanılmış alanların yeniden canlandırılması peyzaj mimarimizin diğer bir çalışma alanıdır.

Ahşap Peyzaj Ekolojik sistemler, kültürel sürdürülebilirlik, malzeme tektoniği ve proje alanını keşfederek, deneyimsel ve görsel olarak çekici peyzaj çözümleri üretiyoruz. Projelere liderlik ederek, mimarlar, şehir plancıları, mühendisler ve bölge halkından oluşan ekipler ile birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimizden, multidisipliner tasarım ekibimizden ve bölge halkından gelen sık girdiler, tasarım sürecimizin kritik bir bileşenidir. Çalışmalarımız küçük cep parklarını, orta ölçekli yerleşim bölgelerini ve şehir parklarını kapsar.

Ahşap Peyzaj esnek bir şehircilik anlayışıyla yaklaşıyor, çevre ve insan arasındaki ilişkileri inceleyerek yenilikçi ve sahaya özel tasarımlar yaratıyoruz.  En iyi çözümler için teknolojiyle birlikte geleneksel araçları kullanıyoruz. Bütüncül, sürdürülebilir ve yenilikçi peyzajlar üretiyoruz.

Felsefemiz; peyzajın tüm unsurlarını iç içe geçirmek, bütüne hizmet etmek, insanlar ve çevreleri arasında uyumlu ilişkiler kurmak, tasarım sürecine bölge halkını da entegre ederek güçlü bir “mekan duygusu” uyandırmaktır.

Biyoçeşitlilik korunurken doğal sistemlerin işleyişine ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine saygı duyuyoruz. Organik kaynaklara öncelik veren sade tasarımlar yaratıyoruz. Her projede refahı, coşkuyu ve iyimser yaşam biçimini, doğayı, sanatı, yemeği ve sporu uzlaştırmayı amaçlıyoruz. Doğal süreçlerle uyumlu olarak sürekli gelişecek peyzajın (bitki örtüsü, habitatlar, su kaynakları) evrim süreçlerini dikkate alıyoruz. İnşaat ve bakım maliyetlerinin optimizasyonunu sağlıyor, en uygun sürdürülebilirliği seçiyor, ekonomik ve ekolojik olarak iyi düşünülmüş, olgun ve yaratıcı peyzajlar sunuyoruz.

Yalnızca mekâna uygun anlık çözümler üretmek yerine, projelere uzun vadeli bakıyor ve bu projelerin ileriki dönemlerde yaşayacağı gelişimi de göz önünde bulundurarak, değerini artıracak çalışmalar yapıyoruz.