DemArt Dizayn  bir gayrimenkulün yaşam döngüsündeki tüm aşamalara multi-disipliner ve tek nokta sorumluluğu anlayışıyla yaklaşarak proje yönetimi hizmeti sunuyor. Projenin ilerlemesi, riskleri ve birden fazla tasarım, imalat, inşaat işlerinin yönetimi için müşterisinin yegâne irtibat noktası oluyor. Bunu sahip olduğu bütüncül bakış açısıyla sağlayabiliyor.

Bir mühendislik, mimarlık ve inşaat şirketi olarak DemArt Dizayn, proje geliştirmenin önemli bir aşaması olan tasarımı koordine etmek için çeşitli disiplinleri sorunsuz bir şekilde bir araya getiriyor ve her proje için özel, koordineli tasarımlar sunarak bina ve tesislerin daha hızlı hayata geçmesini sağlıyor.

Tasarla ve inşa et sözleşme yönetiminde saha işleri başlamadan gerçekleştirilen tasarım süreci tasarla ihaleye çık ve inşa ettir modelinden farklıdır.  Tasarla ve inşa et modelinde tek noktadan sorumluluk anlayışımızla saha ve ofiste bulunan tasarım ekiplerini rahatlıkla yönetebiliyoruz. Tasarım süreci ile inşaat sürecini kısmi eşzamanlı olarak ilerleten bu model tasarım yönetimini daha önemli ve kritik bir hale getirir. DemArt Dizayn dijitalizasyon süreciyle birlikte geliştirdiği kesintisiz proje yönetimi anlayışı satın almanın da dâhil olduğu tek nokta sorumluluğuyla birleşince tasarım yönetimi daha da önemli bir hale geliyor.

DemArt Dizayn, geleneksel tasarımcı rolünü üstlendiği projelerde kendi bünyesindeki mimar ve mühendisleri 3 boyutlu tasarım ortamında bir araya getiriyor ve doğru, koordineli tasarım dokümanları üretiyor. Sektörde benzersiz olan “Tek Nokta Sorumluluğu” anlayışımız ve tüm proje yaşam döngüsünde “Kesintisiz Proje Yönetimi” ilkemizle tasarım, tedarik ve inşaatı birleştirerek müşterimizle birlikte hareket ediyoruz. Müşterimize en uygun bütçeyi sunuyor, tasarım zamanını ve kapsamını kalite sistemimiz içerisinde, tüm paydaşlarla iletişim halinde kalarak yürütüyoruz. Böylece tasarım değişikliklerine daha kolay müdahale edebiliyor, değer mühendisliği çalışmaları yapabiliyoruz. Çevik bir yönetim anlayışımız, tüm bunların üstesinden gelebilmemizi sağlıyor.

Tasarım yöneticilerimiz müşterilerimizi tasarım sürecine dâhil ederek, onlardan gelen bilgileri tasarım ekiplerine iletiyor, müşteriye geri besleme yaparak değişikliklerin önüne geçiyor ve proaktif, çevik bir anlayışla tasarımı tutarlı ve zamanında gerçekleştirmeyi sağlıyor.